دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زن‌های ساوجبلاغی در حال پاک کردن پشم

زن‌های ساوجبلاغی در حال پاک کردن پشم

این عکس در صفحه ۲۰۰ آلبوم است. همچنین در این صفحه از آلبوم عکسی از مردان لحاف‌دوز آمده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها آلبوم علی خان والی
  • متعلق به کتابخانه دانشگاه هاروارد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲ تير ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 1257A42
  •