دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

لحاف دوزان ساوجبلاغ

لحاف دوزان ساوجبلاغ

این عکس در صفحه ۲۰۰ آلبوم است. همچنین در این صفحه از آلبوم عکسی از زنانی که پشم پاک می‌کنند آمده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها آلبوم علی خان والی
  • متعلق به کتابخانه دانشگاه هاروارد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۹ تير ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 1257A122
  •