دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زن های صوفیه در ساوجبلاغ

زن های صوفیه در ساوجبلاغ

این عکس در صفحه ۱۹۹ آلبوم است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها آلبوم علی خان والی
  • متعلق به کتابخانه دانشگاه هاروارد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲ تير ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1257A40
  •