دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زن های صوفیه ساوجبلاغ

زن های صوفیه ساوجبلاغ

این عکس در صفحه ۱۹۸ آلبوم است. زن های صوفیه ساوجبلاغ که حلقه ذکر دارند

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها آلبوم علی خان والی
  • متعلق به کتابخانه دانشگاه هاروارد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲ تير ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 1257A36
  •