دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

این عکس در صفحه ۱۲۷ آلبوم است. اسامی افرادی که نامشان درآلبوم در حاشیه عکس نوشته شده. ایستاده از راست به چپ: خواهر مأمور، میرزا عبادالله بیگ[؟]، میرزا عبدالکریم [؟] منشی، عبدالحسین [؟] میرزا ، نقی‌خان سرهنگ. نشسته از راست به چپ: حکیم کوک تپه، زن مامور با لولوش، علی‌خان حاکم اردبیل و مشکین، سیموفسکی مامور روس، نعمت الله میرزا

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها آلبوم علی خان والی
  • متعلق به کتابخانه دانشگاه هاروارد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱ تير ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1257A10
  •