دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کلیات تاجماه خانم

کلیات تاجماه خانم

این کتاب را تاجماه خانم نوشته است و شامل ۳ بخش است. بخش اول: نزدیک به ۱۲۰ بیت شامل غزل، قصیده و مثنوی. نخستین شعر، غزلی است که شاعر در ۱۶ سالگی سروده و آخرین آنها قصیده‌ای در ستایش رضاشاه است. بخش دوم: نامه‌ها و یادداشت ها که بیش از ۲۰ نامه و چند یادداشت است. نامه‌ها بیشتر جنبه اداری دارد و مربوط به مرافعات حقوقی وی است. دیگر مخاطبان این نامه‌ها، برخی از بانوان هم عصر تاجماه خانم هستند. بخش سوم: گزیده سروده‌های شاعران فارسی زبان از رودکی تا عصر قاجار.

نمای تفصیلی

 • آفریننده تاجماه (آفاق الدوله)
 • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  برخی اطلاعات درباره آفاق الدوله را از سایت مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی به دست آورده‌ایم.

 • ابعاد ۱۳ × ۲۱ سانتیمتر
 • مجموعه ها کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
 • متعلق به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (۳۵۵۳)
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن کتابخانه است.
 • تاریخ آپلود ۵ آبان ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
 • شماره سند 1255A3
 •