دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پنج نامه از محمد شاه به تاج الدوله، ۱۲۵۳ تا ۱۲۵۴

پنج نامه از محمد شاه به تاج الدوله، ۱۲۵۳ تا ۱۲۵۴

نامه های محمد شاه به مادرش، تاج‌الدوله (دختر میرزا محمد خان دولو بیگلربیگی)، اشاره به دلتنگی‌ و اظهار علاقه برای مادرش، ابراز رضایت از کارهای سیف الدوله، و اختراع گلوله سنگی و تأثیر مثبت آن بر قوای جنگی شان

نمای تفصیلی

  • آفریننده محمد شاه قاجار
  • تاریخ ۱۲۵۳ ق تا ۱۲۵۴ ق
  • مجموعه ها کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
  • متعلق به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن کتابخانه است.
  • تاریخ آپلود ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1255A19
  •