دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه علی امیرالامرا و عزیز جان به منصوره

نامه علی امیرالامرا و عزیز جان به منصوره

نامه علی امیرالامرا (امیرخان) و عزیز جان به دخترشان منصوره. در نامه امیر خان از بی خبری و نامه ننوشتن منصوره شکایت کرده و از او خواسته بیشتر نامه بدهد. در پشت صفحه عزیز جان از منصوره و دیگران احوالپرسی کرده و نوشته که برایش چیزهایی می فرستد.

نمای تفصیلی

 • آفریننده علی امیر الامرا
 • تاریخ حدود ۱۳۱۷ ش تا ۱۳۲۰ ش
 • یادداشت ها

  منصوره با منوچهر تیمورتاش (پسر عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه) ازدواج کرده بود، ولی زود جدا شد و دیگر ازدواج نکرد. این نامه متعلق به زمانی است که هنوز همسر منوچهر بوده است و در نامه راجع به او صحبت شده.

 • ابعاد ۱۱.۵ × ۱۹ سانتیمتر
 • مجموعه ها ثمیلا امیرابراهیمی
 • متعلق به مجموعه ثمیلا امیرابراهیمی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۹ شهريور ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1251A1
 •