دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ابی در حال خیاطی

ابی در حال خیاطی

عکس از طرف ژان. نفر نشسته ابی است. این عکس ها در زمانی گرفته شده که چرخ خیاطی سینگر به تازگی وارد بازار ایران شده بود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۸.۵ × ۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها شاهین و آرسینه بازیل
  • متعلق به شاهین و آرسینه بازیل
  • محدودیت در استفاده از اقلام این مجموعه لطفا به اصل تعلق مجموعه ارجاع داده شود.
  • تاریخ آپلود ۱۱ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1144A7
  •