دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گواهی شورای ارامنه

گواهی شورای ارامنه

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۸ شوال ۱۳۴۹ ق
  • ابعاد ۳۵ × ۲۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شاهین و آرسینه بازیل
  • متعلق به شاهین و آرسینه بازیل
  • محدودیت در استفاده از اقلام این مجموعه لطفا به اصل تعلق مجموعه ارجاع داده شود.
  • تاریخ آپلود ۱۱ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1144A5
  •