دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کارنامه تحصیلی

کارنامه تحصیلی

تاریخ تولد ۶ فوریه ۱۹۱۵: ورود به مدرسه مختلط تبریز ۲۹ سپتامبر ۱۹۲۱، تاریخ فارغ التحصیلی ۱۳ ژوئن ۱۹۳۲. امضای رئیس شورای معلمین : ر.بابایان، سایرین آ.گاسپاریان، هواک استپانیان، چه میرزائیان و نشاط

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۰ صفر ۱۳۵۱ ق
  • ابعاد ۴۱ × ۵۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها شاهین و آرسینه بازیل
  • متعلق به شاهین و آرسینه بازیل
  • محدودیت در استفاده از اقلام این مجموعه لطفا به اصل تعلق مجموعه ارجاع داده شود.
  • تاریخ آپلود ۱۱ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1144A4
  •