دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تابلو گلدوزی

تابلو گلدوزی

تابلو گلدوزی از روی نقاشی اثر ابی در دوران جوانی وقتی کار با چرخ خیاطی سینگر را شروع کرده بود. او بعضی از تابلو ها را می فروخت و تعدادی را هم برای خود نگه می‌داشت.

نمای تفصیلی

  • آفریننده ابی هاروطونیان
  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۳۶ × ۲۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها شاهین و آرسینه بازیل
  • متعلق به شاهین و آرسینه بازیل
  • محدودیت در استفاده از اقلام این مجموعه لطفا به اصل تعلق مجموعه ارجاع داده شود.
  • تاریخ آپلود ۱۳ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1144A36
  •