دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سنگ قبر خانم ابی

سنگ قبر خانم ابی

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۰ × ۱۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شاهین و آرسینه بازیل
  • متعلق به شاهین و آرسینه بازیل
  • محدودیت در استفاده از اقلام این مجموعه لطفا به اصل تعلق مجموعه ارجاع داده شود.
  • تاریخ آپلود ۱۱ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1144A29
  •