دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ابی در کنار یک خانم دیگر

ابی در کنار یک خانم دیگر

نفر اول از راست ابی است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۶ × ۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شاهین و آرسینه بازیل
  • متعلق به شاهین و آرسینه بازیل
  • محدودیت در استفاده از اقلام این مجموعه لطفا به اصل تعلق مجموعه ارجاع داده شود.
  • تاریخ آپلود ۱۱ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1144A14
  •