دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دفتر یادگاری

دفتر یادگاری

اسامی افرادی که نامشان در این دفترچه آمده:‌ آفریکیان، رصدا، و.هاروطونیان، اُفلیا طهماسیان، اُفلیا اِلچیبکیان، م.سرکیسیان، سرکیسِ هایراپتیان، اُلیک، روبینا کوسویان، ژورس، مارو، اماو بولیک، ژینا زاکاریان، رُزا پزشکیان، هایک هُوهانیسیان، مدرسه گیمنازیوه، ر.بابایان، آ.گاسپاریان، هُواک استپانیان، میرزائیان، نشاط، ن. رودٌلف

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۸ × ۱۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها شاهین و آرسینه بازیل
  • متعلق به شاهین و آرسینه بازیل
  • محدودیت در استفاده از اقلام این مجموعه لطفا به اصل تعلق مجموعه ارجاع داده شود.
  • تاریخ آپلود ۱۱ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1144A1
  •