دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانواده حسین سرلتی

خانواده حسین سرلتی

خانواده سید حسین عماد ملقب به عماد الشریعه، فرزند حاج میرزا مهدی سرلتی و برادر بزرگ حبیب الله و نورالله سرلتی. از راست به چپ: ردیف جلو (کودکان نشسته روی زمین): مسعود حقیقی (پسر شریفه سرلتی)، شهناز سرلتی (حقگو) (دختر اقدس سرلتی و ضیاء الدین سرلتی)، و مهری لطیف پور (دختر منیره سرلتی)؛ ردیف بعدی کودکان: تاج الملوک حقیقی (دختر شریفه سرلتی)، مهدخت صنعتی (نوه مونس آغا)، شهین دخت سرلتی (صنعتی) ( دختر اقدس سرلتی و ضیاء الدین سرلتی)، هوشنگ لطیف پور (پسر منیره سرلتی)، سیروس لطیف پور (پسر منیره سرلتی)، و منوچهر حقیقی (پسر شریفه سرلتی)؛ ردیف نشسته روی صندلی، از راست: خشایار سرلتی (پسر اقدس سرلتی و ضیاء الدین سرلتی)، اقدس سرلتی (همسر دوم ضیاء الدین سرلتی)، شریفه سرلتی (حقیقی)، مونس آغا زمانی (سرلتی)، سید حسین سرلتی (عماد الشریعه)، بیگم آغا سرلتی (خواهر حسین سرلتی)، سکینه لطیف پور، منیره سرلتی (لطیف پور)، و داریوش لطیف پور (پسر منیره سرلتی)؛‌ ردیف آخر، از راست: اختر حقیقی (دختر شریفه سرلتی)، فخرالدین صدری، ناصر سرلتی، آقای حقیقی (همسر شریفه سرلتی)، حسام سرلتی، ضیاءالدین سرلتی (پسر مونس آغا و حسین سرلتی)، حسین لطیف پور (همسر منیره سرلتی)، عفت صدری، و نزهت حقیقی (دختر شریفه سرلتی). حسام و ناصر سرلتی فرزندان ضیاء الدین سرلتی از همسر اولش، دختر بیگم آغا هستند. شریفه و منیره سرلتی نوه های سید حسین سرلتی هستند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۲۱ ش
  • مجموعه ها قمرتاج دولت آبادی
  • متعلق به اوراق و اسناد قمرتاج دولت آبادی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۴ خرداد ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱ مهر ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1141K1
  •