دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اشعار و نوشته‌های متفرقه

اشعار و نوشته‌های متفرقه

مجموعه ای از چند قطعه شعر از جمله: شعری که در پشت آن یادداشتی به خط قمر تاج دولت آبادی آمده است: «خواهر بزرگوارم مرحوم صدیقه دولت آبادی که در حقیقت [؟] مادرم را داشت». مشخص نیست که این یادداشت اشاره به فردی دارد که شعر به او تقدیم شده است؛ یک شعر به دستخط خداداد بسیط که در پشت صفحه، قمر تاج دولت آبادی نوشته: «خط خداداد بسیط است که زمانی که در اصفهان بودم به این جانب فرستاده است»؛ شعری با خط میرزا آقا خان کرمانی طبق یادداشتی در پشت صفحه؛ شعری با عنوان درخت پیر؛ یادبودی در سوگ نصرت عزت الشریعه دولت آبادی از برادرش حسام الدین دولت آبادی؛ شعری با دستخط ناصر دولت آبادی؛ شعری با دستخط و امضای پروین دولت آبادی با عنوان« پدر…»؛ رونوشت شعری با امضای پروین دولت آبادی در سوگ بهروز دولت آبادی؛ شعری با دستخط و امضای پروین دولت آبادی برای دکتر علی‌شریعتی؛ شعری با عنوان «نامه» با امضای [پروین دولت آبادی؟] همراه با یک یادداشت به قمرتاج دولت آبادی؛ شعری برای قمرتاج به مناسبت گردهمایی در روزهای چهارشنبه سال ۱۳۶۴ درمنزل قمرتاج دولت آبادی.

نمای تفصیلی

  • آفریننده حسام الدین دولت آبادی
  • تاریخ ۱۳۲۲ ش تا ۱۳۶۸ ش
  • مجموعه ها قمرتاج دولت آبادی
  • متعلق به اوراق و اسناد قمرتاج دولت آبادی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۷ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۵ آبان ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1141A7
  •