دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه هایی راجع به فوت شاهزاده بلقیس خانم، [۱۳۰۳ ق]

نامه هایی راجع به فوت شاهزاده بلقیس خانم، [۱۳۰۳ ق]

نامه تسلیت راجع به فوت شاهزاده بلقیس خانم دختر بهرام میرزا معزالدوله؛ و نامه تسلیت به میرزا حسن شیخ الاسلام، [۱۳۰۳ ق]

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۰۳ ق (۱۸۸۶)
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۶ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1139A166
  •