دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه های منشی باشی به میرزا حسن شیخ الاسلام

نامه های منشی باشی به میرزا حسن شیخ الاسلام

نامه های منشی باشی به میرزا حسن شیخ الاسلام.

نمای تفصیلی

 • آفریننده منشی باشی
 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  پشت نامه اول، میرزا حسن شیخ الاسلام به منشی باشی پاسخ داده است.

 • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
 • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۶ شهريور ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 1139A104
 •