دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسناد حقوقی خدیجه خانم

اسناد حقوقی خدیجه خانم

اسناد حقوقی خدیجه خانم مشهدیه خانم، فرزند یوسف لاکتراشانی و همسر آقا اسمعیل ارباب لاکتراشانی، شامل: قرارداد اجاره ملک خدیجه خانم در قریه لاکتراشان به حیدر دورابی به تاریخ ۱۳۲۴ ق؛ مصالحه واگذاری اموال خدیجه خانم در قریه لاکتراشان به عباسقلی خان سرحددار (امیرپنجه اشرفی) که با فوت وی به پسرش موسی خان اشرف الملک رسیده است و تأیید این مصالحه توسط چند روحانی. تاریخ این سند یازدهم شوال ۱۳۳۷ ق است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  جای مهرهای سند اول پاره شده است.

 • ابعاد ۳۰ × ۳۵ و ۲۲ × ۳۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها اشرفی
 • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۱۸ دى ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1138A186
 •