دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تابلو فرش

تابلو فرش

کار دست گوهر ملک جهانداری، همسر سردارعلی میرزا جهانداری برادرزاده منیرالملوک؛ متعلق به خانم منیرالملوک جهانداری.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۵۵ × ۷۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها اشرفی
  • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۸ آذر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1138A151
  •