دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بانوی اشرف و خانواده

بانوی اشرف و خانواده

از راست به چپ: احمد اشرفی (پسر بانوی اشرف)، بانوی اشرف، عبدالله اشرفی (برادر بانوی اشرف) ، پروین احمدی (همسر محمد اشرفی)، افسانه اشرفی (فرزند محمد اشرفی)، محمد اشرفی (پسر بانو اشرف)، و بهجت الملوک معزی (همسر عبدالله اشرفی)

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  پشت عکس نوشته شده: «۴ سالگی» و «۱۳۴۵» که این تاریخ، براساس گفته خانم افسانه اشرفی، صحیح نیست.

 • ابعاد ۱۲ × ۹.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها اشرفی
 • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۰ آذر ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۵ ش
 • شماره سند 1138A13
 •