دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

منیرالملوک و خانواده

منیرالملوک و خانواده

منیرالملوک جهانداری در کنار یک جمع خانوادگی؛ نفر اول از راست، رکن الدین احمدی همسر منیرالملوک، نفر دوم، کورس احمدی پسر منیرالملوک، نفر سوم، منیرالملوک، و نفر پنجم، پروین احمدی دختر منیرالملوک.

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۱۵ ش
  • ابعاد ۱۳ × ۱۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها اشرفی
  • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۸ آذر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1138A128
  •