دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

منیر الملوک و دخترش پروین

منیر الملوک و دخترش پروین

منیر الملوک جهانداری و دخترش پروین احمدی

نمای تفصیلی

 • تاریخ حدود ۱۳۲۱ ش
 • یادداشت ها

  نوشته روی عکس: «تقدیم به خاله محترمم خانم مکرم الدوله گردید [امضاء ناخوانا] ۲۱/۷/۵» نوشته پشت عکس: «منیرالملوک، پروین»

 • ابعاد ۸ × ۶ سانتیمتر
 • مجموعه ها اشرفی
 • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۸ آذر ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1138A124
 •