دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

منیر الملوک و دخترش پروین

منیر الملوک و دخترش پروین

منیر الملوک جهانداری و دخترش پروین احمدی

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۲۱ ش
 • یادداشت ها

  نوشته پشت عکس: «شیراز سال ۱۳۲۱»

 • ابعاد ۱۲ × ۸ سانتیمتر
 • مجموعه ها اشرفی
 • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۷ آذر ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1138A110
 •