دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حیاط خانه بهشهر

حیاط خانه بهشهر

حیاط خانه بهشهر، عاشورا. نجفقلی میرزا حسام الدوله معزی (دایی بانوی اشرف) نشسته روی صندلی، بانوی اشرف نشسته بر درگاه، سمت راست او نشسته روی صندلی: پروانه جهانداری (دختر دایی منیرالملوک جهانداری) و ایستاده: رخساره اشرفی (نوه بانوی اشرف)

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۸.۵ × ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها اشرفی
  • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۴ آذر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 1138A103
  •