دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسناد مربوط به قیمومیت فرزندان بانوی اشرف

اسناد مربوط به قیمومیت فرزندان بانوی اشرف

اسناد مربوط به قیمومیت فرزندان بانوی اشرف پس از مرگ همسرش موسی خان اشرف الملک. سند اول نامه‌ای است از سید محسن الحسینی به تاریخ ۱۴ شعبان ۱۳۴۲ق که توسط آن بانوی اشرف قیمومیت موسی اشرفی را که پس از مرگ اشرف الملک به دنیا آمد به عهده می‌گیرد. سند دوم به تاریخ ۷ صفر ۱۳۴۸ ق تقاضای بانوی اشرف بر تأیید قیمومیت خود و فاطمه خانم مادر اشرف الملک بر فرزندانش و تأیید آن توسط سید محسن الحسینی (مجتهد اشرف) است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۹.۵ × ۲۵ و ۲۰ × ۲۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها اشرفی
  • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۶ دى ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1138A10
  •