دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه اخترالملوک با معتضدحضور سیف الملوک جهانداری

نکاح نامه اخترالملوک با معتضدحضور سیف الملوک جهانداری

نکاح نامه اخترالملوک فرزند درخشنده خانم و معتمد السلطان علینقی خان با معتضدحضور سیف الملوک جهانداری، فرزند حاجی جهاندار میرزا.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۳۲ ش
  • ابعاد ۱۷ × ۱۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها معزی
  • متعلق به مجموعه خصوصی خانواده معزی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1134C7
  •