دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سرمه دوزی

سرمه دوزی

سرمه دوزی کاردست اخترالملوک متین فرزند درخشنده خانم و معتمد السلطان علینقی خان، و همسر معتضدحضور حاج سیف الملوک جهانداری.

نمای تفصیلی

  • آفریننده اختر الملوک متین
  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۵۱ × ۶۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها معزی
  • متعلق به مجموعه خصوصی خانواده معزی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1134C6
  •