دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اخترالملوک متین

اخترالملوک متین

اخترالملوک متین فرزند درخشنده خانم و معتمدالسلطان علینقی خان.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۰ × ۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها معزی
  • متعلق به مجموعه خصوصی خانواده معزی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1134C3
  •