دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اجاره نامه آب امیریه

اجاره نامه آب امیریه

اجاره نامه آب ملک امیریه متعلق به نصرت الله میرزا امیراعظم توسط وراث او.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳ محرم ۱۳۳۹ ق
  • ابعاد ۳۶ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها معزی
  • متعلق به مجموعه خصوصی خانواده معزی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1134A12
  •