دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مصالحه بین شمس الدوله و امیراعظم

مصالحه بین شمس الدوله و امیراعظم

واگذاری دو قریه قلعه نو و کلاته خوان از سوی حاجیه خانم شمس الدوله دختر سلطان احمد میرزا عضدالدوله و همسر ناصرالدین شاه به پسر برادرش، نصرت الله میرزا امیراعظم.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱ ذی‌الحجه ۱۳۲۸ ق
 • یادداشت ها

  شمس الدوله مجری وصیتنامه برادرش، وجیه الله میرزا است. دو قریه مزبور را به امیراعظم (پسر وجیه الله میرزا) واگذار می کند مشروط به اینکه وی هرساله مبالغی به مصارف خیریه برساند.

 • ابعاد ۳۵ × ۲۲ سانتیمتر
 • مجموعه ها معزی
 • متعلق به مجموعه خصوصی خانواده معزی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1134A11
 •