دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حمام‌ (كشوريه‌) زنان‌ يهودي

حمام‌ (كشوريه‌) زنان‌ يهودي

حمام عمومی کشوریه واقع در خيابان‌ سيروس‌، محله سر چال‌ در تهران.

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  منبع عکس: كتاب‌ «تهران‌» کار نصرالله کسراییان و حمیده ذوالفقاری. اطلاعات برگرفته از مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران.

 • مجموعه ها مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • متعلق به مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۵ شهريور ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1025A37
 •