دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانواده ذهابيان

خانواده ذهابيان

چپ به راست: (ايستاده) عنايت عاشرُف، موسی ذهابيان، نعمان شيرازی، عبدالله ذهابيان، عزيزالله ذهابيان، روح‌الله ذهابيان، ناشناس؛ (نشسته)، جانی عاشرُف، نعمان، سارا رشتی (ننه آغا)، مردخا مته‌تيا ذهابيان، بی بی جان ذهابيان، ناشناس، استر درويش ذهابيان؛ (نشسته روی زمین) عاشرُف، لطف الله لويان، ويكتوريا درويش (ذهابيان)، سينور ذهابيان، عزت درويش (ذهابيان).

نمای تفصیلی

 • تاریخ حدود ۱۳۰۹ ش
 • یادداشت ها

  اطلاعات برگرفته از مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران.

 • مجموعه ها مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • متعلق به مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران (۱۳۷۴-ع-۴۰)
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۱ مرداد ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1025A24
 •