دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اردشيرنامه شاهين، [قرن‌ ۱۱ ق]

اردشيرنامه شاهين، [قرن‌ ۱۱ ق]

یکی از تصاویر اردشیر شاه را با رقاصان، نوازندگان و زنانش در حرمسرا نشان می‌دهد. در تصویر دیگر ملکه استر در حال زایمان پسرش کورش، که پدرش اردشیر شاه است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن‌ ۱۱ ق
 • یادداشت ها

  تصویر از شماره سند ۸۲۷۰، ص. ۴ پشت و ص. ۱۵۴ رو (كتابخانه جوئيش‌ تئولوجيكال‌ سمينری). عكاس‌: سوزان‌ كافمن‌. اطلاعات برگرفته از مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران.

 • مجموعه ها مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • متعلق به مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران (۱۳۷۹-ع-۱۱۹۴ و ۱۳۷۹-ع-۱۱۹۵)
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۹ شهريور ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 1025A168
 •