دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صورت مکاتبات تلگرافی عبدالحسین میرزا فرمانفرما در ماه جدی ۱۳۳۰ ق

صورت مکاتبات تلگرافی عبدالحسین میرزا فرمانفرما در ماه جدی ۱۳۳۰ ق

مکاتبات فرمانفرما خطاب به فرحت الدوله، نجم‌السلطنه، عباس میرزا، معاضدالسلطنه، و دیگران؛ شامل رسیدن فرزند ناصرالدوله، ماندنش با او تا رسیدن به زنجان، و فرستادنش به تهران از آنجا؛ نگرانی از بابت کسالت نجم السلطنه؛ گرفتن تلگراف عباس میرزا، خبر ماندن در خانه امیرافشار، و راهی شدن به طرف زنجان؛ ورودش به زنجان، شکسته شدن دستگاه تلگرافخانه آنجا توسط اشرار، و دستور برای فرستادن فوری دستگاه جدید به آنجا

نمای تفصیلی

  • آفریننده عبدالحسین میرزا فرمانفرما
  • تاریخ ۱۰ محرم ۱۳۳۰ ق تا ۱۷ محرم ۱۳۳۰ ق
  • ابعاد ۱۷.۵ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد -- اسناد فرمانفرما
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۸ آذر ۱۴۰۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1018C279
  •