دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه ارفع الدوله به عبدالحسین میرزا فرمانفرما، ۱۳۲۵ ق

نامه ارفع الدوله به عبدالحسین میرزا فرمانفرما، ۱۳۲۵ ق

در خصوص ورود حضرت علیا و ناصرالدین میرزا به استانبول، حضور تجار ایرانی و فرستادن درشکه سلطنتی از طرف سلطان به ایستگاه راه‌ آهن برای استقبال از ایشان، رفتنشان به سفارتخانه کبرا، حضور چند روزه‌شان برای خرید و فراهم آوردن وسایل سفر به مکه، ترک کردن استانبول بعد از چند روز و حرکت به سمت مکه، تلگراف نویسنده به مکان‌های مختلف جهت پذیرایی از آنان

نمای تفصیلی

  • تاریخ شوال ۱۳۲۵ ق
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد -- اسناد فرمانفرما
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۸ آذر ۱۴۰۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1018C179
  •