دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه در مورد سفر سرورالسلطنه

نامه در مورد سفر سرورالسلطنه

در مورد سفر حضرت علیا [سرورالسلطنه] به همراه پسرش ناصرالدین میرزا از مسیر دریایی به عتبات، نگرانی نویسنده نامه از خطرهای پیش روی آنها، و آرزوی سلامتی برایشان

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۷ × ۲۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد -- اسناد فرمانفرما
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۷ فروردين ۱۳۹۹ ش
  • شماره سند 1018C111
  •