دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

در مورد شکایت صفر و رقیه از همسر لطف علی خان صاحب منصب

در مورد شکایت صفر و رقیه از همسر لطف علی خان صاحب منصب

عریضه صفر و رقیه که دختر شان توسط خانم خانه ای که در آن خدمتکار بودند کشته شده. می نویسند که دختر را با فقر و بیچارگی تا ۱۲ سالگی بزرگ کرده اند و هنگامی که در خانه لطف علی خان صاحب منصب توپخانه خدمتکار بودند خانم خانه به خاطر یک گلدان گلی دختر را زده و کشته. دختر یک هفته زنده بوده و اطبا او را دیده اند و شهادت می دهند. لطف علی خان اعتراف کرده که زن یک مشت زده و بعد دیگر رسیدگی نشده. از مجلس تقاضای رسیدگی دارند. مجلس با عدلیه، وزارت جنگ و وزارت داخله مکاتبه می کند و در خواست رسیدگی دارد.

نمای تفصیلی

 • تاریخ رجب ۱۳۲۹ ق تا شعبان ۱۳۲۹ ق
 • یادداشت ها

  برخی از این اسناد در کتاب «اسناد بانوان در دوره مشروطیت (دوره دوم و سوم مجلس شورای ملی)» به کوشش فاطمه ترکچی وعلی ططری چاپ شده است.

 • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد
 • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
 • تاریخ آپلود ۵ مرداد ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۶ شهريور ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1018B30
 •