دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه سکینه خانم به مجلس

عریضه سکینه خانم به مجلس

عریضه سکینه خانم خاله محمد اسماعیل بیگ، خوراک پز سفارت انگلیس که وراثی غیر از سکینه خانم نداشته. عیال آن مرحوم صلح نامه داده و سکینه به هشتاد تومان صلح کرده، اما حال سکینه خانم نسبت به این مبلغ شکایت داشته و خواستار رسیدگی و فرصت بیشتر جهت احقاق حق است. مجلس در نامه ای به سکینه می گوید باید به عدلیه شکایت کند و رسیدگی به این عریضه در مسولیت مجلس نیست.

نمای تفصیلی

 • تاریخ جمادی‌الاول ۱۳۲۹ ق
 • یادداشت ها

  این سند در کتاب «اسناد بانوان در دوره مشروطیت (دوره دوم و سوم مجلس شورای ملی)» به کوشش فاطمه ترکچی وعلی ططری چاپ شده است.

 • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد
 • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
 • تاریخ آپلود ۵ مرداد ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۲۲ آبان ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1018B27
 •