دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

در مورد عریضه مهرماه خانم

در مورد عریضه مهرماه خانم

از وزارت عدلیه به مجلس شورای ملی، در مورد سواد عرض حال مهرماه خانم در شکایت از ورثه مرحوم حاجی میرزا آقای فخار. مهرماه خانم به محکمه رفته وبه دلیل عدم رضایت از حکم فحاشی کرده و دستور حبس او را داده اند که حبس نشده و حالا خلاف واقع حرف می زند. سند دوم از مجلس به مهرماه خانم است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۲ ذی‌الحجه ۱۳۲۸ ق تا ۲۸ ذی‌الحجه ۱۳۲۸ ق
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۴ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۶ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1018B13
  •