دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه مادر مرحوم احتشام الملک به مجلس

عریضه مادر مرحوم احتشام الملک به مجلس

عرض حال والده مرحوم احتشام الملک مبنی بر آنکه وزیر عدلیه در حق او ظلم روا داشته، به او تهمت زده که خواسته عدلیه را گول بزند و طلب سراج السلطان که نزد حاجی باقر صراف گرو است پس نمی دهد.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ذی‌الحجه ۱۳۲۸ ق
 • یادداشت ها

  این سند در کتاب «اسناد بانوان در دوره مشروطیت (دوره دوم و سوم مجلس شورای ملی)» به کوشش فاطمه ترکچی وعلی ططری چاپ شده است.

 • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد
 • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
 • تاریخ آپلود ۴ مرداد ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1018B11
 •