دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مجموعه شامل دیوان والیه خانم؛ بساط نشاط؛ حُسن و عشق فضولی

مجموعه شامل دیوان والیه خانم؛ بساط نشاط؛ حُسن و عشق فضولی

مجموعه شامل سه بخش است: ۱-دیوان والیه (حُسن جهان خانم دختر فتحعلیشاه و سنبل خانم ملقب به فخرجهان خانم)؛ ۲- بساط نشاط؛ ۳- حُسن و عشق فضولی. مقدمه دیوان والیه خانم به قلم سید رضی عدل امینی در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۲۸ ش نوشته شده است. بساط نشاط، «در باب عشق»، نویسنده و تاریخ متن ندارد. نویسنده عشق را به سه قسم توصیف می کند: «اول ذکور به اناث»، «دویم ذکور با ذکور»، و «سیم اناث به اناث». به عنوان بارزترین نمونه اولی ازعشق فرهاد به شیرین و مجنون به لیلی، نمونه دوم سلطان محمود به ایاز، و نمونه سومی (به نقل از خاقانی) «زنان شهر بغداد».قسمت سوم« حُسن و عشق،» به قلم محمد فضولی است. تاریخ کتابت این نسخه ۱۲۷۵ق ذکر شده.

نمای تفصیلی

  • آفریننده محمد فضولی
  • تاریخ قرن ۱۳ ق
  • ابعاد ۱۱ × ۱۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- کتابخانه
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (۱۳۸۱۶/۲)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۱۵ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1018A32
  •