دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مجموعه یادداشت های بصیرالممالک، ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۲ ق

مجموعه یادداشت های بصیرالممالک، ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۲ ق

یادداشت های روزانه میرزا محمد طاهر مستوفی ملقب به بصیر الممالک. شامل اطلاعات جالب در مورد زندگی روزمره و نیز روابط درباریان است و به طور مثال اطلاعات جالبی از انیس الدوله به دست می دهد. این یادداشت ها در سه مجلد است: یادداشت های روزانه سال ۱۳۰۷-۱۳۱۲ ق، ۱۳۱۳-۱۳۱۸ ق، ۱۳۱۹-۱۳۲۵ ق. این جلد شامل یادداشت های ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۲ است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده بصیر الممالک
  • تاریخ ۱۳۰۷ ق تا ۱۳۱۲ ق
  • ابعاد ۱۴ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- کتابخانه
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (۳۰۵ فیروز)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۱۳ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۹ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1018A22
  •