دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مجموعه یادداشت های بصیرالممالک، ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۸ ق

مجموعه یادداشت های بصیرالممالک، ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۸ ق

یادداشت های روزانه میرزا محمد طاهر مستوفی ملقب به بصیر الممالک. شامل اطلاعات جالب در مورد زندگی روزمره و نیز روابط درباریان است و به طور مثال اطلاعات جالبی از انیس الدوله به دست می دهد. این یادداشت ها در سه مجلد است: یادداشت های روزانه سال ۱۳۰۷-۱۳۱۲ ق، ۱۳۱۳-۱۳۱۸ ق، ۱۳۱۹-۱۳۲۵ ق. این جلد شامل یادداشت های ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۸ است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده بصیر الممالک
  • تاریخ ۱۳۱۳ ق تا ۱۳۱۸ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- کتابخانه
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (۶۹ فیروز)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۱۳ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۹ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1018A23
  •