دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حج نامه، ربیع الثانی ۱۲۹۹

حج نامه، ربیع الثانی ۱۲۹۹

در نسخه خطی نام نویسنده سفرنامه ذکر نشده است. بنا به گزارش دکتر رسول جعفریان که این نسخه را به چاپ رسانده اند، نویسنده آن حاجیه مهرماه خانم عصمت السلطنه (وفات: ۲۵ ذیقعده ۱۳۰۵ در سن ۷۲ سالگی) است. مادر وی جهان آرا خانم، دختر محمدعلی میرزا دولتشاهی (پسر فتحعلیشاه) و پدرش فرهاد میرزا معتمد الدوله بود. عصمت السلطنه سه بار ازدواج کرد. شوهر اول: میرزا محمد قوام الدوله آشتیانی (وفات محرم ۱۲۹۰)؛ شوهر دوم: میرزا موسی وزیر لشگر پسر میرزا هادی آشتیانی (وفات: جمادی االثانی ۱۲۹۸)؛ شوهر سوم: میرزا عبدالوهاب خان آصف الدوله (۶ جمادی الاول ۱۳۰۴) تاریخ آغاز سفر: ۲۴ رمضان ۱۲۹۷ پایان سفر: رجب ۱۲۹۸

نمای تفصیلی

  • آفریننده مهرماه خانم عصمت السلطنه
  • تاریخ ربیع‌الثانی ۱۲۹۹ ق
  • ابعاد ۱۶ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- کتابخانه
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (شماره ۱۲۲۵)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1018A12
  •