دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آرامگاه او کجاست

آرامگاه او کجاست

این سند راجع به یحیی دولت آبادی است که ۵ آبان ۱۳۱۸ فوت کرده.

نمای تفصیلی

  • آفریننده صدیقه دولت‌ آبادى
  • تاریخ ۱۳۳۱ ش
  • مجموعه ها صدیقه دولت آبادی
  • متعلق به انستیتوی بین المللی تاریخ اجتماعی، آمستردام
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در مؤسسه بین المللی تاریخ اجتماعی (آمستردام، هلند) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1017A98
  •