دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه های صدیقه دولت آبادی به عبدالحسین صنعتی زاده

نامه های صدیقه دولت آبادی به عبدالحسین صنعتی زاده

چند نامه از صدیقه دولت آبادی به عبدالحسین صنعتی زاده از جمله تبریک او به آقای صنعتی زاده درباره قرار ازدواجش با قمر تاج خانم و تشکر از قرض ۱۵۰۰ فرانکی؛ در نامه دیگری صدیقه دولت آبادی اشاره ای دارد به عمل جراحی عبدالحسین صنعتی زاده به دلیل آپاندیس؛ نامه دیگر درباره تحصیل و زندگی اش در پاریس، و امید تغییر کشورش ایران است؛ و در نامه دیگری به تفاوت های زندگی در ایران و فرانسه می پردازد.

نمای تفصیلی

  • آفریننده صدیقه دولت‌ آبادى
  • تاریخ ۱۳۴۲ یا ۱۳۴۳ ق تا ۱۳۴۵ یا ۱۳۴۶ ق
  • مجموعه ها صدیقه دولت آبادی
  • متعلق به انستیتوی بین المللی تاریخ اجتماعی، آمستردام
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در مؤسسه بین المللی تاریخ اجتماعی (آمستردام، هلند) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1017A49
  •