دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پریوش دولت آبادی به مهدخت صنعتی، ۲۲ شهریور ۱۳۷۳

پریوش دولت آبادی به مهدخت صنعتی، ۲۲ شهریور ۱۳۷۳

پاسخ به درخواست مهدخت صنعتی برای خاطرات صدیقه دولت آبادی.

نمای تفصیلی

  • آفریننده پریوش دولت آبادی
  • تاریخ ۲۲ شهريور ۱۳۷۳ ش
  • مجموعه ها صدیقه دولت آبادی
  • متعلق به انستیتوی بین المللی تاریخ اجتماعی، آمستردام
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در مؤسسه بین المللی تاریخ اجتماعی (آمستردام، هلند) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1017A31
  •