دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ناصر دولت آبادی به مهدخت صنعتی، ۲۸ آبان ۱۳۷۳

ناصر دولت آبادی به مهدخت صنعتی، ۲۸ آبان ۱۳۷۳

پاسخ به درخواست مهدخت صنعتی برای خاطرات صدیقه دولت آبادی. 

نمای تفصیلی

  • آفریننده ناصر دولت آبادی
  • تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۷۳ ش
  • مجموعه ها صدیقه دولت آبادی
  • متعلق به انستیتوی بین المللی تاریخ اجتماعی، آمستردام
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در مؤسسه بین المللی تاریخ اجتماعی (آمستردام، هلند) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1017A30
  •